OD 1.10 hráme ale s obmedzeniami

01.10.2020 10:39
Hráme, ale s obmedzeniami.
 
Aj basketbalu sa dotknú opatrenia, ktoré sa týkajú hromadných podujatí. Prosíme všetkých hráčov, hračky, rodičov a fanúšikov o ich rešpektovanie a dodržiavanie.
 
V prípade, že počet ľudí/hráčov výprav, družstiev, asistentov a všetkých, ktorí sú dôležití na zápasoch je menej ako 50, je možné mať doplniť ich divákmi. Samozrejme v počte, ktorým sme limitovaný. Viac ľudí v hale a v telocvični sa v žiadnom prípade nemôže nachádzať.
 
Zároveň Vás žiadame Vieme, že basketbal nás všetkých spája a dlho sme sa nevideli a nehrali. Ale prosíme Vás obmedzte kontakt, podávanie rúk a pod.... dodržujte odstupy medzi sebou (pokiaľ ste neni z jednej domácnosti), dezinfikujte si ruky a samozrejme musíme mať prekryté dýchacie cesty.
 
Spolu s SBA sa snažíme robiť všetko preto, aby sa zápasy dali sledovať online.
 
Robíme to pre deti, buďme zodpovední.
 

Hygienické opatrenia v rámci tréningového procesu

08.09.2020 08:30

Žiadame trénerov a hráčky, aby dodržiavali hygienické opatrenia a v prípade zhoršeného zdravotného stavu sa nezúčastnili tréningu.

Rodičov a sprievodné osoby žiadame, aby ČAKALI svoje deti vo VONKAJŠÍCH PRIESTOROCH školy, aby sa vo vnútri budovy a telocvični zdržiavali čo najmeme a v prípade vstupu do budovy mali prekryté horné dýchacie cesty.Viac tu: https://www.bkmnitra.sk/news/hygienicke-opatrenia-v-ramci-treningoveho-procesu/

Hygienické opatrenia v rámci tréningového procesu

08.09.2020 08:30

Žiadame trénerov a hráčky, aby dodržiavali hygienické opatrenia a v prípade zhoršeného zdravotného stavu sa nezúčastnili tréningu.

Rodičov a sprievodné osoby žiadame, aby ČAKALI svoje deti vo VONKAJŠÍCH PRIESTOROCH školy, aby sa vo vnútri budovy a telocvični zdržiavali čo najmeme a v prípade vstupu do budovy mali prekryté horné dýchacie cesty.

 Viac tu: https://www.bkmnitra.sk/news/hygienicke-opatrenia-v-ramci-treningoveho-procesu/
 

Zároveň platia opatrenia vrámci tréningového procesu :
Hygienické opatrenia v rámci tréningového procesu

 

Žiadame trénerov a hráčky, aby dodržiavali hygienické opatrenia a v prípade zhoršeného zdravotného stavu sa nezúčastnili tréningu.

Rodičov a sprievodné osoby žiadame, aby ČAKALI svoje deti vo VONKAJŠÍCH PRIESTOROCH školy, aby sa vo vnútri budovy a telocvični zdržiavali čo najmeme a v prípade vstupu do budovy mali prekryté horné dýchacie cesty.

 

Dôležitá informácia:

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu sa od štvrtka 15.10.2020 nebudú môcť konať žiadne hromadné podujatia vrátane športových až do odvolania.

Tréningy všetkých našich družstiev sú od 15.10.2020 zrušené až do odvolania.

Situácia sa môže každým dňom meniť. SBA a aj my neustále moniturujeme aktuálnu situáciu.   Akonáhle Vláda SR alebo ÚVZ vydá oficiálne rozhodnutie, v ktorom budú bližšie špecifikované obmedzenia týkajúce sa športových podujatí a športových klubov,  budeme Vás informovať.

 Rodičov našich hráčok, žiadame o doplanie oddielových príspevkov. Za mesiac október - polovica sumy z mesačného príspevku. Od novembra až do odvolania budú oddielové príspevky dobrovoľné.  Napriek tomu, že sa zavreli telocvične a odložili všetky zápasy nižžších kategórií, nám vznikajú náklady na chod klubu. Za podporu Vám vopred ďakujeme.

Držte sa, aktívne športujte vrámci možností a vidíme sa. My dúfame, že po krátkej prestávke.
BKM 

 

 

 

 

   

 

Kontaktné údaje

BKM JUNIOR UKF NITRA

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra       
Tr. A. Hlinku 1,
949 01 Nitra     

                 IČO: 37963091                    
DIČ:2022038601
 
Predseda klubu:
Ladislav Sailer
sailer.doma@gmail.com


Kontakná osoba:
Zdenka Olšanská
0902 210 242
olsanskaz@gmail.com